دانلود فایل dbdata.dll
دانلود فایل dbdata.dll
رضا نجمی 9 اسفند 1399 4648
دانلود فایل rld.dll
دانلود فایل rld.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 4882
دانلود فایل vulkan-1.dll
دانلود فایل vulkan-1.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 3035
دانلود فایل msvcp140.dll
دانلود فایل msvcp140.dll
رضا نجمی 27 بهمن 1399 8803
رفع ارور ها و مشکلات بازی Nioh 2
رفع ارور ها و مشکلات بازی Nioh 2
رضا نجمی 24 بهمن 1399 1721
دانلود فایل xlive.dll
دانلود فایل xlive.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 6631
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 7027
رفع ارور ها و مشکلات بازی The Medium
رفع ارور ها و مشکلات بازی The Medium
رضا نجمی 10 بهمن 1399 1467
دانلود فایل steam_api64.dll
دانلود فایل steam_api64.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 15914
دانلود فایل steam_api.dll
دانلود فایل steam_api.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 20770
دانلود فایل msvcp120.dll
دانلود فایل msvcp120.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 4726
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 12854
رفع ارور ها و مشکلات بازی Hitman 3
رفع ارور ها و مشکلات بازی Hitman 3
رضا نجمی 2 بهمن 1399 3942

ارور
آموزش
معرفی
بررسی
مقایسه Skype و Zoom
مقایسه Skype و Zoom
رضا نجمی 6 اردیبهشت 1399 2234
مقایسه اینترنت 4G و 5G
مقایسه اینترنت 4G و 5G
رضا نجمی 25 فروردین 1399 1963
مقایسه SSD های SATA و PCIe
مقایسه SSD های SATA و PCIe
رضا نجمی 23 فروردین 1399 1939
گوناگون
دانلود فایل rld.dll
دانلود فایل rld.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 4882
دانلود فایل vulkan-1.dll
دانلود فایل vulkan-1.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 3035
دانلود فایل msvcp140.dll
دانلود فایل msvcp140.dll
رضا نجمی 27 بهمن 1399 8803
دانلود فایل xlive.dll
دانلود فایل xlive.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 6631