ارور 0xc000012f در ویندوز
ارور 0xc000012f در ویندوز
رضا نجمی سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 05:53 25
ارور 0xc0000022 هنگام اجرای برنامه در ویندوز
ارور 0xc0000022 هنگام اجرای برنامه در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 06:10 31
ارور 0x80070002 و 0x80070003 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x80070002 و 0x80070003 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 12:13 45
ارور 0x0000007E در ویندوز
ارور 0x0000007E در ویندوز
رضا نجمی جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 11:45 55
ارور MSVCP110.dll در ویندوز
ارور MSVCP110.dll در ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 08:32 46
ارور 0x80070426 در ویندوز
ارور 0x80070426 در ویندوز
رضا نجمی جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 07:18 68
ارور 924 در گوگل پلی استور
ارور 924 در گوگل پلی استور
رضا نجمی سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 07:06 57
ارور 0x80070091 The directory is not empty در ویندوز
ارور 0x80070091 The directory is not empty در ویندوز
رضا نجمی شنبه 7 اردیبهشت 1398 ساعت 08:24 74
ارور No Mountable File Systems هنگام باز کردن فایل های DMG در مک
ارور No Mountable File Systems هنگام باز کردن فایل های DMG در مک
رضا نجمی دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 ساعت 06:32 79
ارور 0x8007025D هنگام نصب ویندوز 10
ارور 0x8007025D هنگام نصب ویندوز 10
رضا نجمی جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 05:21 229
ارور 0xc00000e9 در ویندوز
ارور 0xc00000e9 در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 05:59 99
پیام Samsung account در تلفن های هوشمند سامسونگ
پیام Samsung account در تلفن های هوشمند سامسونگ
رضا نجمی جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 10:48 99
ارور 0x80300024 هنگام نصب ویندوز
ارور 0x80300024 هنگام نصب ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 07:10 308
ارور MSVCR110.dll در ویندوز
ارور MSVCR110.dll در ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 08:05 125
ارور Runtime Error در Microsoft Visual C++ ویندوز
ارور Runtime Error در Microsoft Visual C++ ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 02:26 648
ارور Run-time error 339 در ویندوز
ارور Run-time error 339 در ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 06:46 194
کار نکردن DVD-ROM در ویندوز 8.1 و 10
کار نکردن DVD-ROM در ویندوز 8.1 و 10
رضا نجمی چهارشنبه 7 فروردین 1398 ساعت 05:31 147
ویندوز ویندوز
ارور 0xc000012f در ویندوز
ارور 0xc000012f در ویندوز
رضا نجمی سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 05:53 25
ارور 0xc0000022 هنگام اجرای برنامه در ویندوز
ارور 0xc0000022 هنگام اجرای برنامه در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 06:10 31
ارور 0x80070002 و 0x80070003 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x80070002 و 0x80070003 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 12:13 45
لینوکس لینوکس
متصل نشدن Wi-Fi در اوبونتو و مینت
متصل نشدن Wi-Fi در اوبونتو و مینت
رضا نجمی یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 07:15 177
خاموش نشدن سیستم بعد از بستن در لپتاپ در اوبونتو
خاموش نشدن سیستم بعد از بستن در لپتاپ در اوبونتو
رضا نجمی چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 12:00 164
کار نکردن دکمه ی راست کلیک در اوبونتو
کار نکردن دکمه ی راست کلیک در اوبونتو
رضا نجمی سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 01:47 383
اپل اپل
ارور No Mountable File Systems هنگام باز کردن فایل های DMG در مک
ارور No Mountable File Systems هنگام باز کردن فایل های DMG در مک
رضا نجمی دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 ساعت 06:32 79
ارور 0xe8000084 در iTunes
ارور 0xe8000084 در iTunes
رضا نجمی سه شنبه 6 فروردین 1398 ساعت 11:13 120
ارور iTunes cannot locate CD Configuration folder
ارور iTunes cannot locate CD Configuration folder
رضا نجمی پنج شنبه 2 اسفند 1397 ساعت 10:54 119
ارور To Allow Access please respond on your iPhone در iTunes
ارور To Allow Access please respond on your iPhone در iTunes
رضا نجمی سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 08:09 166
اندروید اندروید
ارور 924 در گوگل پلی استور
ارور 924 در گوگل پلی استور
رضا نجمی سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 07:06 57
پیام Samsung account در تلفن های هوشمند سامسونگ
پیام Samsung account در تلفن های هوشمند سامسونگ
رضا نجمی جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 10:48 99
ارور 910 گوگل پلی استور
ارور 910 گوگل پلی استور
رضا نجمی چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 09:02 224
ارور 498 گوگل پلی استور
ارور 498 گوگل پلی استور
رضا نجمی چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 06:02 210