دانلود فایل dbdata.dll
دانلود فایل dbdata.dll
رضا نجمی 9 اسفند 1399 3134
دانلود فایل rld.dll
دانلود فایل rld.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 3233
دانلود فایل vulkan-1.dll
دانلود فایل vulkan-1.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 2091
دانلود فایل msvcp140.dll
دانلود فایل msvcp140.dll
رضا نجمی 27 بهمن 1399 5181
رفع ارور ها و مشکلات بازی Nioh 2
رفع ارور ها و مشکلات بازی Nioh 2
رضا نجمی 24 بهمن 1399 1198
دانلود فایل xlive.dll
دانلود فایل xlive.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 4008
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 3704
رفع ارور ها و مشکلات بازی The Medium
رفع ارور ها و مشکلات بازی The Medium
رضا نجمی 10 بهمن 1399 1056
دانلود فایل steam_api64.dll
دانلود فایل steam_api64.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 10051
دانلود فایل steam_api.dll
دانلود فایل steam_api.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 12892
دانلود فایل msvcp120.dll
دانلود فایل msvcp120.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 2832
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 7599
رفع ارور ها و مشکلات بازی Hitman 3
رفع ارور ها و مشکلات بازی Hitman 3
رضا نجمی 2 بهمن 1399 3243

ارور
آموزش
معرفی
بررسی
مقایسه Skype و Zoom
مقایسه Skype و Zoom
رضا نجمی 6 اردیبهشت 1399 1705
مقایسه اینترنت 4G و 5G
مقایسه اینترنت 4G و 5G
رضا نجمی 25 فروردین 1399 1458
مقایسه SSD های SATA و PCIe
مقایسه SSD های SATA و PCIe
رضا نجمی 23 فروردین 1399 1427
گوناگون
دانلود فایل rld.dll
دانلود فایل rld.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 3233
دانلود فایل vulkan-1.dll
دانلود فایل vulkan-1.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 2091
دانلود فایل msvcp140.dll
دانلود فایل msvcp140.dll
رضا نجمی 27 بهمن 1399 5181
دانلود فایل xlive.dll
دانلود فایل xlive.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 4008