ارور 0x80070005 Access is denied در ویندوز
ارور 0x80070005 Access is denied در ویندوز
رضا نجمی جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 03:51 13
ارور 8024402F هنگام آپدیت ویندوز
ارور 8024402F هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 06:00 105
ارور connection to the iPhone was reset در iTunes
ارور connection to the iPhone was reset در iTunes
رضا نجمی شنبه 15 تیر 1398 ساعت 08:59 65
پخش نشدن ویدیوهای یوتوب در دستگاه های اندرویدی
پخش نشدن ویدیوهای یوتوب در دستگاه های اندرویدی
رضا نجمی پنج شنبه 13 تیر 1398 ساعت 07:08 67
ارور 80072F8F هنگام آپدیت ویندوز
ارور 80072F8F هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 11:54 75
ارور 8076 در مکینتاش
ارور 8076 در مکینتاش
رضا نجمی جمعه 7 تیر 1398 ساعت 11:10 60
ارور 905 گوگل پلی استور
ارور 905 گوگل پلی استور
رضا نجمی چهارشنبه 5 تیر 1398 ساعت 08:30 72
ارور has stopped working در ویندوز
ارور has stopped working در ویندوز
رضا نجمی جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 12:09 116
ارور The disk is write protected در ویندوز
ارور The disk is write protected در ویندوز
رضا نجمی شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 11:35 204
ارور MSVCP140.dll در ویندوز
ارور MSVCP140.dll در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 12:52 197
ارور 3004 هنگام ریاستور یا آپدیت دستگاه در iTunes
ارور 3004 هنگام ریاستور یا آپدیت دستگاه در iTunes
رضا نجمی دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 06:36 282
ارور ISDone.dll هنگام نصب بازی در ویندوز 10
ارور ISDone.dll هنگام نصب بازی در ویندوز 10
رضا نجمی جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 05:35 267
ارور صفحه آبی مرگ 0xc0000185 در ویندوز
ارور صفحه آبی مرگ 0xc0000185 در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 6 خرداد 1398 ساعت 12:13 179
ارور 0x80080005 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x80080005 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 2 خرداد 1398 ساعت 06:24 175
پیام Phone is in silent mode در تلفن های هوشمند سامسونگ
پیام Phone is in silent mode در تلفن های هوشمند سامسونگ
رضا نجمی دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 06:22 122
ارور Unable to expand File.zip هنگام باز کردن فایل های زیپ در مک
ارور Unable to expand File.zip هنگام باز کردن فایل های زیپ در مک
رضا نجمی جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 06:50 140
ارور 0xc000012f در ویندوز
ارور 0xc000012f در ویندوز
رضا نجمی سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 05:53 262
ارور 0xc0000022 هنگام اجرای برنامه در ویندوز
ارور 0xc0000022 هنگام اجرای برنامه در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 06:10 256

ویندوز ویندوز
ارور 8007000E هنگام آپدیت ویندوز
ارور 8007000E هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 06:46 11
ارور 0x80070005 Access is denied در ویندوز
ارور 0x80070005 Access is denied در ویندوز
رضا نجمی جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 03:51 13
ارور 8024402F هنگام آپدیت ویندوز
ارور 8024402F هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 06:00 105
ارور 80072F8F هنگام آپدیت ویندوز
ارور 80072F8F هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 11:54 75
لینوکس لینوکس
متصل نشدن Wi-Fi در اوبونتو و مینت
متصل نشدن Wi-Fi در اوبونتو و مینت
رضا نجمی یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 07:15 297
خاموش نشدن سیستم بعد از بستن در لپتاپ در اوبونتو
خاموش نشدن سیستم بعد از بستن در لپتاپ در اوبونتو
رضا نجمی چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 12:00 293
کار نکردن دکمه ی راست کلیک در اوبونتو
کار نکردن دکمه ی راست کلیک در اوبونتو
رضا نجمی سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 01:47 678
اپل اپل
ارور 8076 در مکینتاش
ارور 8076 در مکینتاش
رضا نجمی جمعه 7 تیر 1398 ساعت 11:10 60
ارور 3004 هنگام ریاستور یا آپدیت دستگاه در iTunes
ارور 3004 هنگام ریاستور یا آپدیت دستگاه در iTunes
رضا نجمی دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 06:36 282
ارور Unable to expand File.zip هنگام باز کردن فایل های زیپ در مک
ارور Unable to expand File.zip هنگام باز کردن فایل های زیپ در مک
رضا نجمی جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 06:50 140
ارور No Mountable File Systems هنگام باز کردن فایل های DMG در مک
ارور No Mountable File Systems هنگام باز کردن فایل های DMG در مک
رضا نجمی دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 ساعت 06:32 193
اندروید اندروید
پخش نشدن ویدیوهای یوتوب در دستگاه های اندرویدی
پخش نشدن ویدیوهای یوتوب در دستگاه های اندرویدی
رضا نجمی پنج شنبه 13 تیر 1398 ساعت 07:08 67
ارور 905 گوگل پلی استور
ارور 905 گوگل پلی استور
رضا نجمی چهارشنبه 5 تیر 1398 ساعت 08:30 72
پیام Phone is in silent mode در تلفن های هوشمند سامسونگ
پیام Phone is in silent mode در تلفن های هوشمند سامسونگ
رضا نجمی دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 06:22 122
ارور 924 گوگل پلی استور
ارور 924 گوگل پلی استور
رضا نجمی سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 07:06 156