ارور add-apt-repository command not found در اوبونتو و دبیان
ارور add-apt-repository command not found در اوبونتو و دبیان
رضا نجمی شنبه 20 مهر 1398 ساعت 11:47 23
ارور X3DAudio1_7.dll هنگام اجرای برنامه یا بازی در ویندوز
ارور X3DAudio1_7.dll هنگام اجرای برنامه یا بازی در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 11:27 38
ارور 0x80070017 هنگام نصب یا آپدیت ویندوز
ارور 0x80070017 هنگام نصب یا آپدیت ویندوز
رضا نجمی سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت 11:32 74
ارور صفحه آبی 0xc000021a هنگام نصب ویندوز 10
ارور صفحه آبی 0xc000021a هنگام نصب ویندوز 10
رضا نجمی یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 08:17 52
ارور 0x80080008 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x80080008 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 11 مهر 1398 ساعت 06:34 46
ارور 0x800706d9 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x800706d9 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 01:21 45
ارور 800F0902 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 800F0902 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 12:41 52
ارور 3194 در iTunes
ارور 3194 در iTunes
رضا نجمی سه شنبه 9 مهر 1398 ساعت 10:46 55
ارور 0x80070035 The Network Path Was Not Found در ویندوز
ارور 0x80070035 The Network Path Was Not Found در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 8 مهر 1398 ساعت 08:50 57
ارور d3dx9_35.dll هنگام اجرای برنامه یا بازی در ویندوز
ارور d3dx9_35.dll هنگام اجرای برنامه یا بازی در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 10:24 66
ارور 941 گوگل پلی استور
ارور 941 گوگل پلی استور
رضا نجمی چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 09:48 66
ارور 0x80004004 در Windows Defender
ارور 0x80004004 در Windows Defender
رضا نجمی دوشنبه 1 مهر 1398 ساعت 08:30 74
ارور gnu/stubs-32.h: No such file or directory در لینوکس
ارور gnu/stubs-32.h: No such file or directory در لینوکس
رضا نجمی جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 12:48 53
ارور usr/bin/ld: cannot find -lc در RHEL
ارور usr/bin/ld: cannot find -lc در RHEL
رضا نجمی جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 12:07 52
ارور 0XE06D7363 در ویندوز
ارور 0XE06D7363 در ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 28 شهریور 1398 ساعت 10:36 58
ارور 0x800706b5 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x800706b5 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 28 شهریور 1398 ساعت 06:17 52
ارور Autorun.dll در ویندوز
ارور Autorun.dll در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 10:56 68
ارور 13014 در iTunes
ارور 13014 در iTunes
رضا نجمی چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 07:48 52

ویندوز ویندوز
ارور X3DAudio1_7.dll هنگام اجرای برنامه یا بازی در ویندوز
ارور X3DAudio1_7.dll هنگام اجرای برنامه یا بازی در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 11:27 38
ارور 0x80070017 هنگام نصب یا آپدیت ویندوز
ارور 0x80070017 هنگام نصب یا آپدیت ویندوز
رضا نجمی سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت 11:32 74
ارور صفحه آبی 0xc000021a هنگام نصب ویندوز 10
ارور صفحه آبی 0xc000021a هنگام نصب ویندوز 10
رضا نجمی یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 08:17 52
ارور 0x80080008 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x80080008 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 11 مهر 1398 ساعت 06:34 46
لینوکس لینوکس
ارور gnu/stubs-32.h: No such file or directory در لینوکس
ارور gnu/stubs-32.h: No such file or directory در لینوکس
رضا نجمی جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 12:48 53
ارور usr/bin/ld: cannot find -lc در RHEL
ارور usr/bin/ld: cannot find -lc در RHEL
رضا نجمی جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 12:07 52
ارور curses.h: No such file or directory در لینوکس
ارور curses.h: No such file or directory در لینوکس
رضا نجمی پنج شنبه 21 شهریور 1398 ساعت 11:45 77
100 درصد شدن استفاده از CPU توسط gvfsd-smb-browse در اوبونتو
100 درصد شدن استفاده از CPU توسط gvfsd-smb-browse در اوبونتو
رضا نجمی چهارشنبه 8 اسفند 1397 ساعت 08:13 271
اپل اپل
ارور 3194 در iTunes
ارور 3194 در iTunes
رضا نجمی سه شنبه 9 مهر 1398 ساعت 10:46 55
ارور 13014 در iTunes
ارور 13014 در iTunes
رضا نجمی چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 07:48 52
ارور 4000 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
ارور 4000 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
رضا نجمی جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 12:38 111
ارور Cellular Update Failed در آیفون
ارور Cellular Update Failed در آیفون
رضا نجمی جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 12:11 343
اندروید اندروید
ارور 941 گوگل پلی استور
ارور 941 گوگل پلی استور
رضا نجمی چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 09:48 66
ارور 920 گوگل پلی استور
ارور 920 گوگل پلی استور
رضا نجمی جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 10:39 69
ارور An unknown network error has occurred در اینستاگرام
ارور An unknown network error has occurred در اینستاگرام
رضا نجمی شنبه 9 شهریور 1398 ساعت 11:02 84
ارور 506 گوگل پلی استور
ارور 506 گوگل پلی استور
رضا نجمی دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 05:52 156