ارور 0x800706b5 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x800706b5 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 28 شهریور 1398 ساعت 06:17 3
ارور Autorun.dll در ویندوز
ارور Autorun.dll در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 10:56 9
ارور 13014 در iTunes
ارور 13014 در iTunes
رضا نجمی چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 07:48 5
ارور 0x8007139F هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x8007139F هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 06:07 22
ارور userdata.dll در ویندوز
ارور userdata.dll در ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 08:09 18
ارور 4000 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
ارور 4000 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
رضا نجمی جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 12:38 24
ارور Cellular Update Failed در آیفون
ارور Cellular Update Failed در آیفون
رضا نجمی جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 12:11 57
ارور curses.h: No such file or directory در لینوکس
ارور curses.h: No such file or directory در لینوکس
رضا نجمی پنج شنبه 21 شهریور 1398 ساعت 11:45 22
ارور 0x8000FFFF در ویندوز
ارور 0x8000FFFF در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 06:47 19
ارور This app can't open هنگام اجرای برنامه در ویندوز 10
ارور This app can't open هنگام اجرای برنامه در ویندوز 10
رضا نجمی شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 06:57 42
ارور 920 گوگل پلی استور
ارور 920 گوگل پلی استور
رضا نجمی جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 10:39 28
ارور صفحه آبی VIDEO DXGKRNL FATAL ERROR در ویندوز
ارور صفحه آبی VIDEO DXGKRNL FATAL ERROR در ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 14 شهریور 1398 ساعت 06:33 43
ارور 0x887A0006 هنگام اجرای بازی در ویندوز
ارور 0x887A0006 هنگام اجرای بازی در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 10:08 54
ارور 0x80070006 – 0x2000C هنگام نصب ویندوز 10
ارور 0x80070006 – 0x2000C هنگام نصب ویندوز 10
رضا نجمی دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 08:05 47
ارور 9 هنگام آپدیت یا ریاستور آیفون در iTunes
ارور 9 هنگام آپدیت یا ریاستور آیفون در iTunes
رضا نجمی یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 08:45 36
ارور An unknown network error has occurred در اینستاگرام
ارور An unknown network error has occurred در اینستاگرام
رضا نجمی شنبه 9 شهریور 1398 ساعت 11:02 41
ارور 80072EE2 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 80072EE2 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی جمعه 8 شهریور 1398 ساعت 12:19 48
ارور 0x800736B3 هنگام نصب Net Framework 3.5 در ویندوز 10
ارور 0x800736B3 هنگام نصب Net Framework 3.5 در ویندوز 10
رضا نجمی پنج شنبه 7 شهریور 1398 ساعت 05:58 51

ویندوز ویندوز
ارور 0x800706b5 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x800706b5 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 28 شهریور 1398 ساعت 06:17 3
ارور Autorun.dll در ویندوز
ارور Autorun.dll در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 10:56 9
ارور 0x8007139F هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x8007139F هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 06:07 22
ارور userdata.dll در ویندوز
ارور userdata.dll در ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 08:09 18
لینوکس لینوکس
ارور usr/bin/ld: cannot find -lc در RHEL
ارور usr/bin/ld: cannot find -lc در RHEL
رضا نجمی جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 12:07 0
ارور curses.h: No such file or directory در لینوکس
ارور curses.h: No such file or directory در لینوکس
رضا نجمی پنج شنبه 21 شهریور 1398 ساعت 11:45 22
100 درصد شدن استفاده از CPU توسط gvfsd-smb-browse در اوبونتو
100 درصد شدن استفاده از CPU توسط gvfsd-smb-browse در اوبونتو
رضا نجمی چهارشنبه 8 اسفند 1397 ساعت 08:13 230
اپل اپل
ارور 4000 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
ارور 4000 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
رضا نجمی جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 12:38 24
ارور Cellular Update Failed در آیفون
ارور Cellular Update Failed در آیفون
رضا نجمی جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 12:11 57
ارور 9 هنگام آپدیت یا ریاستور آیفون در iTunes
ارور 9 هنگام آپدیت یا ریاستور آیفون در iTunes
رضا نجمی یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 08:45 36
ارور 14 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
ارور 14 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
رضا نجمی سه شنبه 5 شهریور 1398 ساعت 07:44 61
اندروید اندروید
ارور An unknown network error has occurred در اینستاگرام
ارور An unknown network error has occurred در اینستاگرام
رضا نجمی شنبه 9 شهریور 1398 ساعت 11:02 41
ارور 506 گوگل پلی استور
ارور 506 گوگل پلی استور
رضا نجمی دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 05:52 89
پخش نشدن ویدیوهای یوتوب در دستگاه های اندرویدی
پخش نشدن ویدیوهای یوتوب در دستگاه های اندرویدی
رضا نجمی پنج شنبه 13 تیر 1398 ساعت 07:08 114
ارور 905 گوگل پلی استور
ارور 905 گوگل پلی استور
رضا نجمی چهارشنبه 5 تیر 1398 ساعت 08:30 112