ارور mfc42.dll در ویندوز
ارور mfc42.dll در ویندوز
رضا نجمی 28 شهریور 1399 34
ارور logiLDA.dll در ویندوز
ارور logiLDA.dll در ویندوز
رضا نجمی 19 شهریور 1399 46
ارور 0xc8000247 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0xc8000247 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی 17 شهریور 1399 60

ارور
ارور ole32.dll در ویندوز
ارور ole32.dll در ویندوز
رضا نجمی 6 مهر 1399 12
ارور mfc42.dll در ویندوز
ارور mfc42.dll در ویندوز
رضا نجمی 28 شهریور 1399 34
ارور rpcrt4.dll در ویندوز
ارور rpcrt4.dll در ویندوز
رضا نجمی 24 شهریور 1399 59
آموزش
معرفی
بررسی
مقایسه Skype و Zoom
مقایسه Skype و Zoom
رضا نجمی 6 اردیبهشت 1399 380
مقایسه اینترنت 4G و 5G
مقایسه اینترنت 4G و 5G
رضا نجمی 25 فروردین 1399 267
مقایسه SSD های SATA و PCIe
مقایسه SSD های SATA و PCIe
رضا نجمی 23 فروردین 1399 256
گوناگون
دانلود برنامه MSXML 4.0
دانلود برنامه MSXML 4.0
رضا نجمی 30 مرداد 1399 115
دانلود فایل d3dcompiler_47.dll
دانلود فایل d3dcompiler_47.dll
رضا نجمی 19 مرداد 1399 122