دانلود فایل msvcp140.dll
دانلود فایل msvcp140.dll
رضا نجمی 27 بهمن 1399 114
رفع ارور ها و مشکلات بازی Nioh 2
رفع ارور ها و مشکلات بازی Nioh 2
رضا نجمی 24 بهمن 1399 112
دانلود فایل xlive.dll
دانلود فایل xlive.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 231
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 321
رفع ارور ها و مشکلات بازی The Medium
رفع ارور ها و مشکلات بازی The Medium
رضا نجمی 10 بهمن 1399 175
دانلود فایل steam_api64.dll
دانلود فایل steam_api64.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 893
دانلود فایل steam_api.dll
دانلود فایل steam_api.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 1347
دانلود فایل msvcp120.dll
دانلود فایل msvcp120.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 256
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 554
رفع ارور ها و مشکلات بازی Hitman 3
رفع ارور ها و مشکلات بازی Hitman 3
رضا نجمی 2 بهمن 1399 1056

ارور
آموزش
معرفی
بررسی
مقایسه Skype و Zoom
مقایسه Skype و Zoom
رضا نجمی 6 اردیبهشت 1399 894
مقایسه اینترنت 4G و 5G
مقایسه اینترنت 4G و 5G
رضا نجمی 25 فروردین 1399 693
مقایسه SSD های SATA و PCIe
مقایسه SSD های SATA و PCIe
رضا نجمی 23 فروردین 1399 679
گوناگون
دانلود فایل rld.dll
دانلود فایل rld.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 121
دانلود فایل vulkan-1.dll
دانلود فایل vulkan-1.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 80
دانلود فایل msvcp140.dll
دانلود فایل msvcp140.dll
رضا نجمی 27 بهمن 1399 114
دانلود فایل xlive.dll
دانلود فایل xlive.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 231