ارور semanage command not found در CentOS و RHEL
ارور semanage command not found در CentOS و RHEL
رضا نجمی جمعه 24 آبان 1398 ساعت 06:22 10
ارور صفحه آبی STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED در ویندوز
ارور صفحه آبی STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED در ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 23 آبان 1398 ساعت 07:23 11
ارور 927 گوگل پلی استور
ارور 927 گوگل پلی استور
رضا نجمی یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 10:50 17
ارور d3d9.dll در ویندوز
ارور d3d9.dll در ویندوز
رضا نجمی شنبه 11 آبان 1398 ساعت 11:55 34
ارور 0x8007045d در ویندوز
ارور 0x8007045d در ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 9 آبان 1398 ساعت 11:26 55
ارور netstat command not found در لینوکس
ارور netstat command not found در لینوکس
رضا نجمی دوشنبه 6 آبان 1398 ساعت 12:06 38
اجرا و باز نشدن آیتیونز (iTunes) در مک
اجرا و باز نشدن آیتیونز (iTunes) در مک
رضا نجمی شنبه 27 مهر 1398 ساعت 12:03 49
ارور DF-RU-02 گوگل پلی استور
ارور DF-RU-02 گوگل پلی استور
رضا نجمی چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 11:36 68
ارور api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll در ویندوز
ارور api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 10:59 89
ارور add-apt-repository command not found در اوبونتو و دبیان
ارور add-apt-repository command not found در اوبونتو و دبیان
رضا نجمی شنبه 20 مهر 1398 ساعت 11:47 69
ارور X3DAudio1_7.dll هنگام اجرای برنامه یا بازی در ویندوز
ارور X3DAudio1_7.dll هنگام اجرای برنامه یا بازی در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 11:27 113
ارور 0x80070017 هنگام نصب یا آپدیت ویندوز
ارور 0x80070017 هنگام نصب یا آپدیت ویندوز
رضا نجمی سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت 11:32 310
ارور صفحه آبی 0xc000021a هنگام نصب ویندوز 10
ارور صفحه آبی 0xc000021a هنگام نصب ویندوز 10
رضا نجمی یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 08:17 126
ارور 0x80080008 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x80080008 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 11 مهر 1398 ساعت 06:34 91
ارور 0x800706d9 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x800706d9 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 01:21 86
ارور 800F0902 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 800F0902 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 12:41 92
ارور 3194 در iTunes
ارور 3194 در iTunes
رضا نجمی سه شنبه 9 مهر 1398 ساعت 10:46 97
ارور 0x80070035 The Network Path Was Not Found در ویندوز
ارور 0x80070035 The Network Path Was Not Found در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 8 مهر 1398 ساعت 08:50 161

ویندوز ویندوز
ارور VCOMP100.dll در ویندوز
ارور VCOMP100.dll در ویندوز
رضا نجمی سه شنبه 28 آبان 1398 ساعت 11:20 0
ارور صفحه آبی STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED در ویندوز
ارور صفحه آبی STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED در ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 23 آبان 1398 ساعت 07:23 11
ارور d3d9.dll در ویندوز
ارور d3d9.dll در ویندوز
رضا نجمی شنبه 11 آبان 1398 ساعت 11:55 34
ارور 0x8007045d در ویندوز
ارور 0x8007045d در ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 9 آبان 1398 ساعت 11:26 55
لینوکس لینوکس
ارور netstat command not found در لینوکس
ارور netstat command not found در لینوکس
رضا نجمی دوشنبه 6 آبان 1398 ساعت 12:06 38
ارور add-apt-repository command not found در اوبونتو و دبیان
ارور add-apt-repository command not found در اوبونتو و دبیان
رضا نجمی شنبه 20 مهر 1398 ساعت 11:47 69
ارور gnu/stubs-32.h: No such file or directory در لینوکس
ارور gnu/stubs-32.h: No such file or directory در لینوکس
رضا نجمی جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 12:48 79
ارور usr/bin/ld: cannot find -lc در RHEL
ارور usr/bin/ld: cannot find -lc در RHEL
رضا نجمی جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 12:07 80
اپل اپل
اجرا و باز نشدن آیتیونز (iTunes) در مک
اجرا و باز نشدن آیتیونز (iTunes) در مک
رضا نجمی شنبه 27 مهر 1398 ساعت 12:03 49
ارور 3194 در iTunes
ارور 3194 در iTunes
رضا نجمی سه شنبه 9 مهر 1398 ساعت 10:46 97
ارور 13014 در iTunes
ارور 13014 در iTunes
رضا نجمی چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 07:48 85
ارور 4000 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
ارور 4000 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
رضا نجمی جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 12:38 199
اندروید اندروید
ارور DF-RU-02 گوگل پلی استور
ارور DF-RU-02 گوگل پلی استور
رضا نجمی چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 11:36 68
ارور 941 گوگل پلی استور
ارور 941 گوگل پلی استور
رضا نجمی چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 09:48 104
ارور 920 گوگل پلی استور
ارور 920 گوگل پلی استور
رضا نجمی جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 10:39 101
ارور An unknown network error has occurred در اینستاگرام
ارور An unknown network error has occurred در اینستاگرام
رضا نجمی شنبه 9 شهریور 1398 ساعت 11:02 137