دسته بندی : ویندوز
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x80080005 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x80080005 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 2 خرداد 1398 ساعت 06:24 6
ویندوز 8، 8.1 و 10 - ارور 0xc000012f در ویندوز
ارور 0xc000012f در ویندوز
رضا نجمی سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 05:53 25
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0xc0000022 هنگام اجرای برنامه در ویندوز
ارور 0xc0000022 هنگام اجرای برنامه در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 06:10 31
ویندوز 10 - ارور 0x80070002 و 0x80070003 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x80070002 و 0x80070003 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 12:13 44
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x0000007E در ویندوز
ارور 0x0000007E در ویندوز
رضا نجمی جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 11:45 54
تمامی نسخه های ویندوز - ارور MSVCP110.dll در ویندوز
ارور MSVCP110.dll در ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 08:32 46
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x80070426 در ویندوز
ارور 0x80070426 در ویندوز
رضا نجمی جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 07:18 68
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x80070091 The directory is not empty در ویندوز
ارور 0x80070091 The directory is not empty در ویندوز
رضا نجمی شنبه 7 اردیبهشت 1398 ساعت 08:24 74
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x8007025D هنگام نصب ویندوز 10
ارور 0x8007025D هنگام نصب ویندوز 10
رضا نجمی جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 05:21 229
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0xc00000e9 در ویندوز
ارور 0xc00000e9 در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 05:59 99
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x80300024 هنگام نصب ویندوز
ارور 0x80300024 هنگام نصب ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 07:10 308
تمامی نسخه های ویندوز - ارور MSVCR110.dll در ویندوز
ارور MSVCR110.dll در ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 08:05 125
تمامی نسخه های ویندوز - ارور Runtime Error در Microsoft Visual C++ ویندوز
ارور Runtime Error در Microsoft Visual C++ ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 02:26 645
تمامی نسخه های ویندوز - ارور Run-time error 339 در ویندوز
ارور Run-time error 339 در ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 06:46 193
ویندوز 8.1 و 10 - کار نکردن DVD-ROM در ویندوز 8.1 و 10
کار نکردن DVD-ROM در ویندوز 8.1 و 10
رضا نجمی چهارشنبه 7 فروردین 1398 ساعت 05:31 147
تمامی نسخه های ویندوز - ارور D3DCOMPILER_43.dll در ویندوز
ارور D3DCOMPILER_43.dll در ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 09:07 261
تمامی نسخه های ویندوز - ارور Openal32.dll در ویندوز
ارور Openal32.dll در ویندوز
رضا نجمی سه شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 09:04 149
تمامی نسخه های ویندوز - ارور There are Currently No Power Options Available در ویندوز
ارور There are Currently No Power Options Available در ویندوز
رضا نجمی جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 12:27 150
تمامی نسخه های ویندوز - ارورهای MSVCP100.dll و MSVCR100.dll در ویندوز
ارورهای MSVCP100.dll و MSVCR100.dll در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 6 اسفند 1397 ساعت 06:06 331
ویندوز 10 - ارور SysMenu.dll در ویندوز 10
ارور SysMenu.dll در ویندوز 10
رضا نجمی جمعه 3 اسفند 1397 ساعت 12:01 140
تمامی نسخه های ویندوز - ارور printer needs user intervention هنگام پرینت گرفتن در ویندوز
ارور printer needs user intervention هنگام پرینت گرفتن در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 12:22 136
ویندوز 10 - 100 درصد شدن استفاده از هارد دیسک در Task Manager
100 درصد شدن استفاده از هارد دیسک در Task Manager
رضا نجمی دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 05:39 129
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x80071a90 در ویندوز
ارور 0x80071a90 در ویندوز
رضا نجمی جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 06:15 104
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x80070643 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x80070643 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی شنبه 22 دی 1397 ساعت 12:26 329
تمامی نسخه های ویندوز - ارور صفحه آبی مرگ 0xc0000428 در ویندوز
ارور صفحه آبی مرگ 0xc0000428 در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 17 دی 1397 ساعت 12:27 325
تمامی نسخه های ویندوز - ارور DllRegisterServer Faild با کد 0x8002801c در ویندوز
ارور DllRegisterServer Faild با کد 0x8002801c در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 10 دی 1397 ساعت 09:59 219
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x800070643 در ویندوز
ارور 0x800070643 در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 12:08 203
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x80070020 در هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x80070020 در هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی شنبه 1 دی 1397 ساعت 08:05 206
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x80071AC3 در ویندوز
ارور 0x80071AC3 در ویندوز
رضا نجمی شنبه 24 آذر 1397 ساعت 08:30 930