دسته بندی : ویندوز
ارور d3d9.dll در ویندوز
ارور d3d9.dll در ویندوز
رضا نجمی شنبه 11 آبان 1398 ساعت 11:55 28
ارور 0x8007045d در ویندوز
ارور 0x8007045d در ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 9 آبان 1398 ساعت 11:26 44
ارور api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll در ویندوز
ارور api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 10:59 85
ارور X3DAudio1_7.dll هنگام اجرای برنامه یا بازی در ویندوز
ارور X3DAudio1_7.dll هنگام اجرای برنامه یا بازی در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 11:27 103
ارور 0x80070017 هنگام نصب یا آپدیت ویندوز
ارور 0x80070017 هنگام نصب یا آپدیت ویندوز
رضا نجمی سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت 11:32 282
ارور صفحه آبی 0xc000021a هنگام نصب ویندوز 10
ارور صفحه آبی 0xc000021a هنگام نصب ویندوز 10
رضا نجمی یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 08:17 122
ارور 0x80080008 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x80080008 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 11 مهر 1398 ساعت 06:34 85
ارور 0x800706d9 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x800706d9 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 01:21 82
ارور 800F0902 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 800F0902 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 12:41 87
ارور 0x80070035 The Network Path Was Not Found در ویندوز
ارور 0x80070035 The Network Path Was Not Found در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 8 مهر 1398 ساعت 08:50 148
ارور d3dx9_35.dll هنگام اجرای برنامه یا بازی در ویندوز
ارور d3dx9_35.dll هنگام اجرای برنامه یا بازی در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 10:24 113
ارور 0x80004004 در Windows Defender
ارور 0x80004004 در Windows Defender
رضا نجمی دوشنبه 1 مهر 1398 ساعت 08:30 128
ارور 0XE06D7363 در ویندوز
ارور 0XE06D7363 در ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 28 شهریور 1398 ساعت 10:36 92
ارور 0x800706b5 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x800706b5 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 28 شهریور 1398 ساعت 06:17 80
ارور Autorun.dll در ویندوز
ارور Autorun.dll در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 10:56 118
ارور 0x8007139F هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x8007139F هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 06:07 97
ارور userdata.dll در ویندوز
ارور userdata.dll در ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 08:09 85
ارور 0x8000FFFF در ویندوز
ارور 0x8000FFFF در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 06:47 82
ارور This app can't open هنگام اجرای برنامه در ویندوز 10
ارور This app can't open هنگام اجرای برنامه در ویندوز 10
رضا نجمی شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 06:57 282
ارور صفحه آبی VIDEO DXGKRNL FATAL ERROR در ویندوز
ارور صفحه آبی VIDEO DXGKRNL FATAL ERROR در ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 14 شهریور 1398 ساعت 06:33 133
ارور 0x887A0006 هنگام اجرای بازی در ویندوز
ارور 0x887A0006 هنگام اجرای بازی در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 10:08 208
ارور 0x80070006 – 0x2000C هنگام نصب ویندوز 10
ارور 0x80070006 – 0x2000C هنگام نصب ویندوز 10
رضا نجمی دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 08:05 144
ارور 80072EE2 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 80072EE2 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی جمعه 8 شهریور 1398 ساعت 12:19 142
ارور 0x800736B3 هنگام نصب Net Framework 3.5 در ویندوز 10
ارور 0x800736B3 هنگام نصب Net Framework 3.5 در ویندوز 10
رضا نجمی پنج شنبه 7 شهریور 1398 ساعت 05:58 164
ارور VCOMP140.dll در ویندوز
ارور VCOMP140.dll در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 4 شهریور 1398 ساعت 06:05 163
ارور صفحه آبی CRITICAL_SERVICE_FAILED در ویندوز 10
ارور صفحه آبی CRITICAL_SERVICE_FAILED در ویندوز 10
رضا نجمی جمعه 1 شهریور 1398 ساعت 08:49 196
ارور 0x800703EE هنگام کپی فایل در حافظه های خارجی
ارور 0x800703EE هنگام کپی فایل در حافظه های خارجی
رضا نجمی پنج شنبه 31 مرداد 1398 ساعت 04:49 210
ارور 8007000E هنگام آپدیت ویندوز
ارور 8007000E هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 06:46 321
ارور 0x80070005 Access is denied در ویندوز
ارور 0x80070005 Access is denied در ویندوز
رضا نجمی جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 03:51 177
ارور 8024402F هنگام آپدیت ویندوز
ارور 8024402F هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 06:00 429