دسته بندی : ویندوز
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 8024402F هنگام آپدیت ویندوز
ارور 8024402F هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 06:00 20
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 80072F8F هنگام آپدیت ویندوز
ارور 80072F8F هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 11:54 22
تمامی نسخه های ویندوز - ارور has stopped working در ویندوز
ارور has stopped working در ویندوز
رضا نجمی جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 12:09 49
تمامی نسخه های ویندوز - ارور The disk is write protected در ویندوز
ارور The disk is write protected در ویندوز
رضا نجمی شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 11:35 81
تمامی نسخه های ویندوز - ارور MSVCP140.dll در ویندوز
ارور MSVCP140.dll در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 12:52 71
تمامی نسخه های ویندوز - ارور ISDone.dll هنگام نصب بازی در ویندوز 10
ارور ISDone.dll هنگام نصب بازی در ویندوز 10
رضا نجمی جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 05:35 127
تمامی نسخه های ویندوز - ارور صفحه آبی مرگ 0xc0000185 در ویندوز
ارور صفحه آبی مرگ 0xc0000185 در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 6 خرداد 1398 ساعت 12:13 103
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x80080005 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x80080005 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 2 خرداد 1398 ساعت 06:24 98
ویندوز 8، 8.1 و 10 - ارور 0xc000012f در ویندوز
ارور 0xc000012f در ویندوز
رضا نجمی سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 05:53 153
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0xc0000022 هنگام اجرای برنامه در ویندوز
ارور 0xc0000022 هنگام اجرای برنامه در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 06:10 169
ویندوز 10 - ارور 0x80070002 و 0x80070003 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x80070002 و 0x80070003 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 12:13 311
تمامی نسخه های ویندوز - ارور Error 1500 Another installation is in progress هنگام نصب برنامه در ویندوز
ارور Error 1500 Another installation is in progress هنگام نصب برنامه در ویندوز
رضا نجمی شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 01:01 197
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x0000007E در ویندوز
ارور 0x0000007E در ویندوز
رضا نجمی جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 11:45 214
تمامی نسخه های ویندوز - ارور MSVCP110.dll در ویندوز
ارور MSVCP110.dll در ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 08:32 124
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x80070426 در ویندوز
ارور 0x80070426 در ویندوز
رضا نجمی جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 07:18 155
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x80070091 The directory is not empty در ویندوز
ارور 0x80070091 The directory is not empty در ویندوز
رضا نجمی شنبه 7 اردیبهشت 1398 ساعت 08:24 267
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x8007025D هنگام نصب ویندوز 10
ارور 0x8007025D هنگام نصب ویندوز 10
رضا نجمی جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 05:21 888
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0xc00000e9 در ویندوز
ارور 0xc00000e9 در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 05:59 243
تمامی نسخه های ویندوز - ارور 0x80300024 هنگام نصب ویندوز
ارور 0x80300024 هنگام نصب ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 07:10 1043
تمامی نسخه های ویندوز - ارور MSVCR110.dll در ویندوز
ارور MSVCR110.dll در ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 08:05 461
تمامی نسخه های ویندوز - ارور Runtime Error در Microsoft Visual C++ ویندوز
ارور Runtime Error در Microsoft Visual C++ ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 02:26 1772
تمامی نسخه های ویندوز - ارور Run-time error 339 در ویندوز
ارور Run-time error 339 در ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 06:46 432
ویندوز 8.1 و 10 - کار نکردن DVD-ROM در ویندوز 8.1 و 10
کار نکردن DVD-ROM در ویندوز 8.1 و 10
رضا نجمی چهارشنبه 7 فروردین 1398 ساعت 05:31 597
تمامی نسخه های ویندوز - ارور D3DCOMPILER_43.dll در ویندوز
ارور D3DCOMPILER_43.dll در ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 09:07 739
تمامی نسخه های ویندوز - ارور Openal32.dll در ویندوز
ارور Openal32.dll در ویندوز
رضا نجمی سه شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 09:04 270
تمامی نسخه های ویندوز - ارور There are Currently No Power Options Available در ویندوز
ارور There are Currently No Power Options Available در ویندوز
رضا نجمی جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 12:27 205
تمامی نسخه های ویندوز - ارورهای MSVCP100.dll و MSVCR100.dll در ویندوز
ارورهای MSVCP100.dll و MSVCR100.dll در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 6 اسفند 1397 ساعت 06:06 819
ویندوز 10 - ارور SysMenu.dll در ویندوز 10
ارور SysMenu.dll در ویندوز 10
رضا نجمی جمعه 3 اسفند 1397 ساعت 12:01 206
تمامی نسخه های ویندوز - ارور printer needs user intervention هنگام پرینت گرفتن در ویندوز
ارور printer needs user intervention هنگام پرینت گرفتن در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 12:22 235
ویندوز 10 - 100 درصد شدن استفاده از هارد دیسک در Task Manager
100 درصد شدن استفاده از هارد دیسک در Task Manager
رضا نجمی دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 05:39 237