دسته بندی : ویندوز
ارور 0XE06D7363 در ویندوز
ارور 0XE06D7363 در ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 28 شهریور 1398 ساعت 10:36 2
ارور 0x800706b5 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x800706b5 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 28 شهریور 1398 ساعت 06:17 3
ارور Autorun.dll در ویندوز
ارور Autorun.dll در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 10:56 9
ارور 0x8007139F هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x8007139F هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 06:07 22
ارور userdata.dll در ویندوز
ارور userdata.dll در ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 08:09 18
ارور 0x8000FFFF در ویندوز
ارور 0x8000FFFF در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 06:47 19
ارور This app can't open هنگام اجرای برنامه در ویندوز 10
ارور This app can't open هنگام اجرای برنامه در ویندوز 10
رضا نجمی شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 06:57 42
ارور صفحه آبی VIDEO DXGKRNL FATAL ERROR در ویندوز
ارور صفحه آبی VIDEO DXGKRNL FATAL ERROR در ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 14 شهریور 1398 ساعت 06:33 42
ارور 0x887A0006 هنگام اجرای بازی در ویندوز
ارور 0x887A0006 هنگام اجرای بازی در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 10:08 54
ارور 0x80070006 – 0x2000C هنگام نصب ویندوز 10
ارور 0x80070006 – 0x2000C هنگام نصب ویندوز 10
رضا نجمی دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 08:05 47
ارور 80072EE2 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 80072EE2 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی جمعه 8 شهریور 1398 ساعت 12:19 48
ارور 0x800736B3 هنگام نصب Net Framework 3.5 در ویندوز 10
ارور 0x800736B3 هنگام نصب Net Framework 3.5 در ویندوز 10
رضا نجمی پنج شنبه 7 شهریور 1398 ساعت 05:58 51
ارور VCOMP140.dll در ویندوز
ارور VCOMP140.dll در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 4 شهریور 1398 ساعت 06:05 79
ارور صفحه آبی CRITICAL_SERVICE_FAILED در ویندوز 10
ارور صفحه آبی CRITICAL_SERVICE_FAILED در ویندوز 10
رضا نجمی جمعه 1 شهریور 1398 ساعت 08:49 72
ارور 0x800703EE هنگام کپی فایل در حافظه های خارجی
ارور 0x800703EE هنگام کپی فایل در حافظه های خارجی
رضا نجمی پنج شنبه 31 مرداد 1398 ساعت 04:49 76
ارور 8007000E هنگام آپدیت ویندوز
ارور 8007000E هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 06:46 103
ارور 0x80070005 Access is denied در ویندوز
ارور 0x80070005 Access is denied در ویندوز
رضا نجمی جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 03:51 71
ارور 8024402F هنگام آپدیت ویندوز
ارور 8024402F هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 06:00 214
ارور 80072F8F هنگام آپدیت ویندوز
ارور 80072F8F هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 11:54 132
ارور has stopped working در ویندوز
ارور has stopped working در ویندوز
رضا نجمی جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 12:09 222
ارور The disk is write protected در ویندوز
ارور The disk is write protected در ویندوز
رضا نجمی شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 11:35 485
ارور MSVCP140.dll در ویندوز
ارور MSVCP140.dll در ویندوز
رضا نجمی چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 12:52 356
ارور ISDone.dll هنگام نصب بازی در ویندوز 10
ارور ISDone.dll هنگام نصب بازی در ویندوز 10
رضا نجمی جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 05:35 420
ارور صفحه آبی مرگ 0xc0000185 در ویندوز
ارور صفحه آبی مرگ 0xc0000185 در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 6 خرداد 1398 ساعت 12:13 242
ارور 0x80080005 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x80080005 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی پنج شنبه 2 خرداد 1398 ساعت 06:24 246
ارور 0xc000012f در ویندوز
ارور 0xc000012f در ویندوز
رضا نجمی سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 05:53 386
ارور 0xc0000022 هنگام اجرای برنامه در ویندوز
ارور 0xc0000022 هنگام اجرای برنامه در ویندوز
رضا نجمی دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 06:10 355
ارور 0x80070002 و 0x80070003 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0x80070002 و 0x80070003 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 12:13 749
ارور Error 1500 Another installation is in progress هنگام نصب برنامه در ویندوز
ارور Error 1500 Another installation is in progress هنگام نصب برنامه در ویندوز
رضا نجمی شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 01:01 372
ارور 0x0000007E در ویندوز
ارور 0x0000007E در ویندوز
رضا نجمی جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 11:45 352