دسته بندی : لینوکس
ارور gnu/stubs-32.h: No such file or directory در لینوکس
ارور gnu/stubs-32.h: No such file or directory در لینوکس
رضا نجمی جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 12:48 0
ارور usr/bin/ld: cannot find -lc در RHEL
ارور usr/bin/ld: cannot find -lc در RHEL
رضا نجمی جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 12:07 0
ارور curses.h: No such file or directory در لینوکس
ارور curses.h: No such file or directory در لینوکس
رضا نجمی پنج شنبه 21 شهریور 1398 ساعت 11:45 22
100 درصد شدن استفاده از CPU توسط gvfsd-smb-browse در اوبونتو
100 درصد شدن استفاده از CPU توسط gvfsd-smb-browse در اوبونتو
رضا نجمی چهارشنبه 8 اسفند 1397 ساعت 08:13 230
متصل نشدن Wi-Fi در اوبونتو و مینت
متصل نشدن Wi-Fi در اوبونتو و مینت
رضا نجمی یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 07:15 356
خاموش نشدن سیستم بعد از بستن در لپتاپ در اوبونتو
خاموش نشدن سیستم بعد از بستن در لپتاپ در اوبونتو
رضا نجمی چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 12:00 346
کار نکردن دکمه ی راست کلیک در اوبونتو
کار نکردن دکمه ی راست کلیک در اوبونتو
رضا نجمی سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 01:47 797
کار نکردن درگ اند دراپ در اوبونتو
کار نکردن درگ اند دراپ در اوبونتو
رضا نجمی پنج شنبه 13 دی 1397 ساعت 11:03 439
ارور add-apt-repository command not found در اوبونتو و دبیان
ارور add-apt-repository command not found در اوبونتو و دبیان
رضا نجمی چهارشنبه 5 دی 1397 ساعت 11:50 430
ارور unable to mount root fs on an unknown block
ارور unable to mount root fs on an unknown block
رضا نجمی سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 07:19 410
ارور Username is not in the sudoers file. This incident will be reported
ارور Username is not in the sudoers file. This incident will be reported
رضا نجمی شنبه 10 آذر 1397 ساعت 08:03 498
ارور firewall-cmd: command not found
ارور firewall-cmd: command not found
رضا نجمی شنبه 3 آذر 1397 ساعت 08:19 431
ارور E: unable to locate package در سیستم عامل دبیان
ارور E: unable to locate package در سیستم عامل دبیان
رضا نجمی جمعه 2 آذر 1397 ساعت 05:51 699
ارور passwd: Authentication token manipulation error
ارور passwd: Authentication token manipulation error
رضا نجمی پنج شنبه 1 آذر 1397 ساعت 06:36 493
ارور Too Many Authentication Failures در SSH
ارور Too Many Authentication Failures در SSH
رضا نجمی جمعه 20 مهر 1397 ساعت 11:52 419
ارور های lsb_release
ارور های lsb_release
رضا نجمی چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 06:16 422
ارور Not Enough Free Disk Space در هنگام آپدیت
ارور Not Enough Free Disk Space در هنگام آپدیت
رضا نجمی جمعه 23 شهریور 1397 ساعت 12:33 678
ارور Error: database disk image is malformed
ارور Error: database disk image is malformed
رضا نجمی چهارشنبه 17 مرداد 1397 ساعت 01:21 463
ارور ImportError: No module named _tkinter
ارور ImportError: No module named _tkinter
رضا نجمی سه شنبه 9 مرداد 1397 ساعت 12:40 474
ارور GPG BADSIG
ارور GPG BADSIG
رضا نجمی یکشنبه 17 تیر 1397 ساعت 12:35 421
ارور Unit iptables.service failed to load: No such file or directory
ارور Unit iptables.service failed to load: No such file or directory
رضا نجمی جمعه 15 تیر 1397 ساعت 12:19 426
ارور gcc: error trying to exec 'cc1plus': execvp: No such file or directory
ارور gcc: error trying to exec 'cc1plus': execvp: No such file or directory
رضا نجمی جمعه 15 تیر 1397 ساعت 11:44 483
ارور Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid [1234]
ارور Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid [1234]
رضا نجمی جمعه 8 تیر 1397 ساعت 12:10 409
ارور Unable to lock directory /var/cache/apt/archives
ارور Unable to lock directory /var/cache/apt/archives
رضا نجمی سه شنبه 5 تیر 1397 ساعت 02:49 417
ارور W: Failed to fetch gzip:/var/lib/apt/lists/partial/… Hash Sum mismatch
ارور W: Failed to fetch gzip:/var/lib/apt/lists/partial/… Hash Sum mismatch
رضا نجمی یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 07:11 430
ارور libGL error: unable/failed to load driver هنگام اجرای Steam
ارور libGL error: unable/failed to load driver هنگام اجرای Steam
رضا نجمی پنج شنبه 31 خرداد 1397 ساعت 12:32 523