دسته بندی : لینوکس
ارور semanage command not found در CentOS و RHEL
ارور semanage command not found در CentOS و RHEL
رضا نجمی جمعه 24 آبان 1398 ساعت 06:22 0
ارور netstat command not found در لینوکس
ارور netstat command not found در لینوکس
رضا نجمی دوشنبه 6 آبان 1398 ساعت 12:06 29
ارور add-apt-repository command not found در اوبونتو و دبیان
ارور add-apt-repository command not found در اوبونتو و دبیان
رضا نجمی شنبه 20 مهر 1398 ساعت 11:47 66
ارور gnu/stubs-32.h: No such file or directory در لینوکس
ارور gnu/stubs-32.h: No such file or directory در لینوکس
رضا نجمی جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 12:48 78
ارور usr/bin/ld: cannot find -lc در RHEL
ارور usr/bin/ld: cannot find -lc در RHEL
رضا نجمی جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 12:07 78
ارور curses.h: No such file or directory در لینوکس
ارور curses.h: No such file or directory در لینوکس
رضا نجمی پنج شنبه 21 شهریور 1398 ساعت 11:45 148
100 درصد شدن استفاده از CPU توسط gvfsd-smb-browse در اوبونتو
100 درصد شدن استفاده از CPU توسط gvfsd-smb-browse در اوبونتو
رضا نجمی چهارشنبه 8 اسفند 1397 ساعت 08:13 298
متصل نشدن Wi-Fi در اوبونتو و مینت
متصل نشدن Wi-Fi در اوبونتو و مینت
رضا نجمی یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 07:15 445
خاموش نشدن سیستم بعد از بستن در لپتاپ در اوبونتو
خاموش نشدن سیستم بعد از بستن در لپتاپ در اوبونتو
رضا نجمی چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 12:00 434
کار نکردن دکمه ی راست کلیک در اوبونتو
کار نکردن دکمه ی راست کلیک در اوبونتو
رضا نجمی سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 01:47 1000
کار نکردن درگ اند دراپ در اوبونتو
کار نکردن درگ اند دراپ در اوبونتو
رضا نجمی پنج شنبه 13 دی 1397 ساعت 11:03 567
ارور ifconfig command not found در CentOS و RHEL
ارور ifconfig command not found در CentOS و RHEL
رضا نجمی چهارشنبه 5 دی 1397 ساعت 11:50 39
ارور unable to mount root fs on an unknown block
ارور unable to mount root fs on an unknown block
رضا نجمی سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 07:19 451
ارور Username is not in the sudoers file. This incident will be reported
ارور Username is not in the sudoers file. This incident will be reported
رضا نجمی شنبه 10 آذر 1397 ساعت 08:03 584
ارور firewall-cmd: command not found
ارور firewall-cmd: command not found
رضا نجمی شنبه 3 آذر 1397 ساعت 08:19 487
ارور E: unable to locate package در سیستم عامل دبیان
ارور E: unable to locate package در سیستم عامل دبیان
رضا نجمی جمعه 2 آذر 1397 ساعت 05:51 951
ارور passwd: Authentication token manipulation error
ارور passwd: Authentication token manipulation error
رضا نجمی پنج شنبه 1 آذر 1397 ساعت 06:36 565
ارور Too Many Authentication Failures در SSH
ارور Too Many Authentication Failures در SSH
رضا نجمی جمعه 20 مهر 1397 ساعت 11:52 470
ارور های lsb_release
ارور های lsb_release
رضا نجمی چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 06:16 461
ارور Not Enough Free Disk Space در هنگام آپدیت
ارور Not Enough Free Disk Space در هنگام آپدیت
رضا نجمی جمعه 23 شهریور 1397 ساعت 12:33 815
ارور Error: database disk image is malformed
ارور Error: database disk image is malformed
رضا نجمی چهارشنبه 17 مرداد 1397 ساعت 01:21 505
ارور ImportError: No module named _tkinter
ارور ImportError: No module named _tkinter
رضا نجمی سه شنبه 9 مرداد 1397 ساعت 12:40 526
ارور GPG BADSIG
ارور GPG BADSIG
رضا نجمی یکشنبه 17 تیر 1397 ساعت 12:35 466
ارور Unit iptables.service failed to load: No such file or directory
ارور Unit iptables.service failed to load: No such file or directory
رضا نجمی جمعه 15 تیر 1397 ساعت 12:19 475
ارور gcc: error trying to exec 'cc1plus': execvp: No such file or directory
ارور gcc: error trying to exec 'cc1plus': execvp: No such file or directory
رضا نجمی جمعه 15 تیر 1397 ساعت 11:44 556
ارور Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid [1234]
ارور Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid [1234]
رضا نجمی جمعه 8 تیر 1397 ساعت 12:10 449