دسته بندی : لینوکس
اوبونتو - 100 درصد شدن استفاده از CPU توسط gvfsd-smb-browse در اوبونتو
100 درصد شدن استفاده از CPU توسط gvfsd-smb-browse در اوبونتو
رضا نجمی چهارشنبه 8 اسفند 1397 ساعت 08:13 153
اوبونتو و مینت - متصل نشدن Wi-Fi در اوبونتو و مینت
متصل نشدن Wi-Fi در اوبونتو و مینت
رضا نجمی یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 07:15 250
اوبونتو - خاموش نشدن سیستم بعد از بستن در لپتاپ در اوبونتو
خاموش نشدن سیستم بعد از بستن در لپتاپ در اوبونتو
رضا نجمی چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 12:00 238
اوبونتو - کار نکردن دکمه ی راست کلیک در اوبونتو
کار نکردن دکمه ی راست کلیک در اوبونتو
رضا نجمی سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 01:47 578
اوبونتو - کار نکردن درگ اند دراپ در اوبونتو
کار نکردن درگ اند دراپ در اوبونتو
رضا نجمی پنج شنبه 13 دی 1397 ساعت 11:03 320
اوبونتو و دبیان - ارور add-apt-repository command not found در اوبونتو و دبیان
ارور add-apt-repository command not found در اوبونتو و دبیان
رضا نجمی چهارشنبه 5 دی 1397 ساعت 11:50 306
تمامی توزیع های لینوکس - ارور unable to mount root fs on an unknown block
ارور unable to mount root fs on an unknown block
رضا نجمی سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 07:19 336
Ubuntu - ارور Username is not in the sudoers file. This incident will be reported
ارور Username is not in the sudoers file. This incident will be reported
رضا نجمی شنبه 10 آذر 1397 ساعت 08:03 388
تمامی توزیع های لینوکس - ارور firewall-cmd: command not found
ارور firewall-cmd: command not found
رضا نجمی شنبه 3 آذر 1397 ساعت 08:19 346
Debian 9 - ارور E: unable to locate package در سیستم عامل دبیان
ارور E: unable to locate package در سیستم عامل دبیان
رضا نجمی جمعه 2 آذر 1397 ساعت 05:51 462
تمامی توزیع های لینوکس - ارور passwd: Authentication token manipulation error
ارور passwd: Authentication token manipulation error
رضا نجمی پنج شنبه 1 آذر 1397 ساعت 06:36 398
تمامی توزیع های لینوکس - ارور Too Many Authentication Failures در SSH
ارور Too Many Authentication Failures در SSH
رضا نجمی جمعه 20 مهر 1397 ساعت 11:52 357
تمام توزیع های لینوکس - ارور های lsb_release
ارور های lsb_release
رضا نجمی چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 06:16 365
Ubuntu, Lubuntu, Kubuntu - ارور Not Enough Free Disk Space در هنگام آپدیت
ارور Not Enough Free Disk Space در هنگام آپدیت
رضا نجمی جمعه 23 شهریور 1397 ساعت 12:33 559
CentOS - Fedora - ارور Error: database disk image is malformed
ارور Error: database disk image is malformed
رضا نجمی چهارشنبه 17 مرداد 1397 ساعت 01:21 393
تمامی توزیع های لینوکس - ارور ImportError: No module named _tkinter
ارور ImportError: No module named _tkinter
رضا نجمی سه شنبه 9 مرداد 1397 ساعت 12:40 402
Ubuntu و Mint - ارور GPG BADSIG
ارور GPG BADSIG
رضا نجمی یکشنبه 17 تیر 1397 ساعت 12:35 356
فدورا - Fedora - ارور Unit iptables.service failed to load: No such file or directory
ارور Unit iptables.service failed to load: No such file or directory
رضا نجمی جمعه 15 تیر 1397 ساعت 12:19 352
فدورا - Fedora - ارور gcc: error trying to exec 'cc1plus': execvp: No such file or directory
ارور gcc: error trying to exec 'cc1plus': execvp: No such file or directory
رضا نجمی جمعه 15 تیر 1397 ساعت 11:44 374
CentOS - ارور Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid [1234]
ارور Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid [1234]
رضا نجمی جمعه 8 تیر 1397 ساعت 12:10 355
Debian - دبیان - ارور Unable to lock directory /var/cache/apt/archives
ارور Unable to lock directory /var/cache/apt/archives
رضا نجمی سه شنبه 5 تیر 1397 ساعت 02:49 351
تمامی توزیع های لینوکس به خصوص Ubuntu و Mint - ارور W: Failed to fetch gzip:/var/lib/apt/lists/partial/… Hash Sum mismatch
ارور W: Failed to fetch gzip:/var/lib/apt/lists/partial/… Hash Sum mismatch
رضا نجمی یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 07:11 359
تمامی توزیع های لینوکس - ارور libGL error: unable/failed to load driver هنگام اجرای Steam
ارور libGL error: unable/failed to load driver هنگام اجرای Steam
رضا نجمی پنج شنبه 31 خرداد 1397 ساعت 12:32 453
Ubuntu - ارور System program problem detected در اوبونتو
ارور System program problem detected در اوبونتو
رضا نجمی سه شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 06:26 537
Ubuntu و توزیع های مشتق شده از آن مانند Mint - ارور Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/)
ارور Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/)
رضا نجمی دوشنبه 28 خرداد 1397 ساعت 04:54 391