اپل

ارور 0xE8000065 در iTunes
ارور 0xE8000065 در iTunes
رضا نجمی 6 تیر 1399 227
ارور 26 در iTunes
ارور 26 در iTunes
رضا نجمی 28 فروردین 1399 219
مقایسه MacBook در برابر iMac
مقایسه MacBook در برابر iMac
رضا نجمی 25 دی 1398 485
ارور UNTRUSTED_CERT_TITLE در مکینتاش
ارور UNTRUSTED_CERT_TITLE در مکینتاش
رضا نجمی 25 آبان 1398 510
ارور 3194 در iTunes
ارور 3194 در iTunes
رضا نجمی 9 مهر 1398 483
ارور 13014 در iTunes
ارور 13014 در iTunes
رضا نجمی 27 شهریور 1398 450
ارور 4000 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
ارور 4000 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
رضا نجمی 22 شهریور 1398 1638
ارور Cellular Update Failed در آیفون
ارور Cellular Update Failed در آیفون
رضا نجمی 22 شهریور 1398 5799
ارور 14 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
ارور 14 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
رضا نجمی 5 شهریور 1398 5660