لینوکس

آموزش نصب Java Runtime در لینوکس
آموزش نصب Java Runtime در لینوکس
رضا نجمی 7 خرداد 1399 154
آموزش نصب Visual Studio Code در لینوکس
آموزش نصب Visual Studio Code در لینوکس
رضا نجمی 25 اردیبهشت 1399 257
آموزش نصب Gradle در لینوکس
آموزش نصب Gradle در لینوکس
رضا نجمی 16 اردیبهشت 1399 218
روش ریست کردن پسورد روت در لینوکس
روش ریست کردن پسورد روت در لینوکس
رضا نجمی 10 اردیبهشت 1399 215
آموزش نصب و استفاده از FlatPak در لینوکس
آموزش نصب و استفاده از FlatPak در لینوکس
رضا نجمی 4 اردیبهشت 1399 192
آموزش نصب و استفاده از Pip در لینوکس
آموزش نصب و استفاده از Pip در لینوکس
رضا نجمی 27 فروردین 1399 241