لینوکس

آموزش نصب MariaDB در لینوکس
آموزش نصب MariaDB در لینوکس
رضا نجمی 26 آذر 1399 139
آموزش نصب Postman در لینوکس
آموزش نصب Postman در لینوکس
رضا نجمی 29 مهر 1399 199
آموزش نصب Java Runtime در لینوکس
آموزش نصب Java Runtime در لینوکس
رضا نجمی 7 خرداد 1399 307
آموزش نصب Visual Studio Code در لینوکس
آموزش نصب Visual Studio Code در لینوکس
رضا نجمی 25 اردیبهشت 1399 855
آموزش نصب Gradle در لینوکس
آموزش نصب Gradle در لینوکس
رضا نجمی 16 اردیبهشت 1399 368
روش ریست کردن پسورد روت در لینوکس
روش ریست کردن پسورد روت در لینوکس
رضا نجمی 10 اردیبهشت 1399 406
آموزش نصب و استفاده از FlatPak در لینوکس
آموزش نصب و استفاده از FlatPak در لینوکس
رضا نجمی 4 اردیبهشت 1399 382