ویندوز

ارور ole32.dll در ویندوز
ارور ole32.dll در ویندوز
رضا نجمی 6 مهر 1399 81
ارور mfc42.dll در ویندوز
ارور mfc42.dll در ویندوز
رضا نجمی 28 شهریور 1399 87
ارور rpcrt4.dll در ویندوز
ارور rpcrt4.dll در ویندوز
رضا نجمی 24 شهریور 1399 116
ارور logiLDA.dll در ویندوز
ارور logiLDA.dll در ویندوز
رضا نجمی 19 شهریور 1399 89
ارور 0xc8000247 هنگام آپدیت ویندوز
ارور 0xc8000247 هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی 17 شهریور 1399 122
ارور sqlite3.dll در ویندوز
ارور sqlite3.dll در ویندوز
رضا نجمی 12 شهریور 1399 133
ارور 0x80070015 در ویندوز
ارور 0x80070015 در ویندوز
رضا نجمی 6 شهریور 1399 201
ارور 0x80300002 هنگام نصب ویندوز
ارور 0x80300002 هنگام نصب ویندوز
رضا نجمی 3 شهریور 1399 169
ارور 0x8007000d هنگام آپدیت ویندوز 10
ارور 0x8007000d هنگام آپدیت ویندوز 10
رضا نجمی 1 شهریور 1399 222
دانلود برنامه MSXML 4.0
دانلود برنامه MSXML 4.0
رضا نجمی 30 مرداد 1399 228
ارور 0x80070570 در ویندوز
ارور 0x80070570 در ویندوز
رضا نجمی 28 مرداد 1399 156