این ارور بعد از اجرای دستور sudo apt-get update در خط فرمان ترمینال ظاهر می شود. این ارور عمدتا به دلیل لغو نصب بعضی از برنامه ها از ترمینال رخ میدهد که باعث می شود بعضی از فایل ها دچار مشکل شوند.

ارور ظاهر شده به صورت زیر می باشد :

~ sudo apt-get update
.................................
Fetched 208 kB in 36s (5,644 B/s)
W: Failed to fetch gzip:/var/lib/apt/lists/partial/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_saucy_universe_binary-amd64_Packages  Hash Sum mismatch
W: Failed to fetch gzip:/var/lib/apt/lists/partial/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_saucy_main_binary-i386_Packages  Hash Sum mismatch
W: Failed to fetch gzip:/var/lib/apt/lists/partial/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_saucy_universe_binary-i386_Packages  Hash Sum mismatch
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

راه حل این ارور بسیار ساده است که در ادامه به شما توضیح داده می شود.


تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که با توجه به مسیر رخداد این ارور، در این مورد /var/lib/apt/lists/partial/، ترمینال خود را باز کنید و تمام فایل هایی که در آن جا هستند را با استفاده از دستورات زیر حذف کنید :

sudo rm -r /var/lib/apt/lists/partial/*
sudo rm -r /var/lib/apt/lists/*

حال می توانید دستور sudo apt-get update را دوباره اجرا کنید که احتمالا چیزی شبیه به زیر برای شما نمایش داده می شود :

~ sudo apt-get update
...............................................................
Ign http://archive.ubuntu.com saucy/restricted Translation-en_US
Ign http://archive.ubuntu.com saucy/universe Translation-en_US
Ign http://archive.ubuntu.com saucy-updates/main Translation-en_US
Ign http://archive.ubuntu.com saucy-updates/multiverse Translation-en_US
Ign http://archive.ubuntu.com saucy-updates/restricted Translation-en_US
Ign http://archive.ubuntu.com saucy-updates/universe Translation-en_US
Fetched 20.5 MB in 10min 11s (33.6 kB/s)
Reading package lists... Done
برچسب ها :
لینک کوتاه:     www.errorpedia.ir/s/adb80
منبع : www.unixmen.com

مطالب مرتبط

نظر شما

لطفا نام و نظر خود را در فرم زیر وارد کرده تا در صورت تایید برای کاربران نمایش داده شود.
متن تصویر:

نظرات کاربران

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است