این ارور معمولا هنگام کامپایل و نصب برنامه ها مانند mini_sendmail و اکثرا در توزیع رد هت لینوکس رخ می دهد. نمونه ای از این ارور را در زیر مشاهده می کنید:

gcc -O -c mini_sendmail.c
gcc -O -s -static mini_sendmail.o -o mini_sendmail
/usr/bin/ld: cannot find -lc
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [mini_sendmail] Error 1

در ادامه راه حل این مشکل را توضیح داده ایم.


برای حل مشکل باید بسته glibc -static را نصب کنید. این کتابخانه شامل کتابخانه های استاتیک C برای برقراری ارتباط های استاتیک ثابت یا -static است. برای نصب این پکیج، به صورت root وارد سیستم شده و دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید:

# yum install glibc-static

با اجرای این دستور، خروجی همانند زیر باید برای شما نمایش داده شود:

Loaded plugins: rhnplugin
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package glibc-static.x86_64 0:2.12-1.7.el6_0.5 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=============================================================================================================================================================================================================================================
Package Arch Version Repository Size
=============================================================================================================================================================================================================================================
Installing:
glibc-static x86_64 2.12-1.7.el6_0.5 rhel-x86_64-server-optional-6 1.4 M

Transaction Summary
=============================================================================================================================================================================================================================================
Install 1 Package(s)
Upgrade 0 Package(s)

Total download size: 1.4 M
Installed size: 0
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:glibc-static-2.12-1.7.el6_0.5.x86_64.rpm | 1.4 MB 00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing : glibc-static-2.12-1.7.el6_0.5.x86_64 1/1

Installed:
glibc-static.x86_64 0:2.12-1.7.el6_0.5

Complete!

حال می توانید دوباره اقدام به کامپایل یا نصب بسته یا برنامه مورد نظر خود کنید.

برچسب ها : RHEL
لینک کوتاه:     www.errorpedia.ir/s/fc93c
منبع : https://www.cyberciti.biz/faq/centos-rhel-redhat-usrbinld-cannot-findlc-error

مطالب مرتبط

نظر شما

لطفا نام و نظر خود را در فرم زیر وارد کرده تا در صورت تایید برای کاربران نمایش داده شود.
متن تصویر:

نظرات کاربران

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است