این ارور هنگام نصب بعضی از کتابخانه ها و برنامه ها از طریق دستور apt-get در ترمینال ظاهر می شود. به عنوان مثال هنگام نصب کتابخانه های پایتون، از دستور زیر استفاده می شود:

# apt-get install python-twisted

اما پس از اجرا، خروجی زیر نمایش داده می شود:

Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed: 
python-crypto python-openssl python-pam python-pkg-resources python-pyasn1 
python-serial python-twisted-bin python-twisted-conch python-twisted-core 
python-twisted-lore python-twisted-mail python-twisted-names 
python-twisted-news python-twisted-runner python-twisted-web 
python-twisted-words python-zope.interface
Suggested packages: 
python-crypto-dbg python-crypto-doc python-openssl-doc python-openssl-dbg 
python-distribute python-distribute-doc doc-base python-wxgtk2.8 
python-wxgtk2.6 python-wxgtk python-twisted-bin-dbg python-tk python-gtk2 
python-glade2 python-qt3 python-twisted-runner-dbg
The following NEW packages will be installed: 
python-crypto python-openssl python-pam python-pkg-resources python-pyasn1 
python-serial python-twisted python-twisted-bin python-twisted-conch 
python-twisted-core python-twisted-lore python-twisted-mail 
python-twisted-names python-twisted-news python-twisted-runner 
python-twisted-web python-twisted-words python-zope.interface0
upgraded, 18 newly installed, 0 to remove and 65 not upgraded.
E: Could not get lock /var/cache/apt/archives/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock directory /var/cache/apt/archives/

روش رفع خطای Unable to lock directory /var/cache/apt/archives در توزیع های Ubuntu و Debian و دیگر توزیع های مبتنی بر آن ها، در ادامه مطلب توضیح داده شده است.


در ابتدا دستور زیر را برای باز کردن apt Package Manager اجرا کنید:

# rm /var/cache/apt/archives/lock

حال دستور زیر را وارد کنید تا لیست منابع نصب شده روی سیستم به روز شود:

# apt-get update

در نهایت دوباره اقدام به نصب کتابخانه یا برنامه مورد نظر خود کنید. به عنوان مثال برای نصب کنابخانه های پایتون کافیست تا دستور زیر را اجرا کنید:

# apt-get install python-twisted
برچسب ها : Ubuntu Debian Linux Mint
لینک کوتاه:     www.errorpedia.ir/s/ab77b

مطالب مرتبط

نظر شما

لطفا نام و نظر خود را در فرم زیر وارد کرده تا در صورت تایید برای کاربران نمایش داده شود.
متن تصویر:

نظرات کاربران

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است