خطای 0x8007045d می تواند در نسخه های مختلف ویندوز ظاهر شود و معمولا هنگامی که ویندوز یا یک برنامه در خواندن فایل ها از هارد دیسک یا حافظه های جانبی با مشکل مواجه می شود، رخ می دهد. به طور معمول، این اتفاق هنگام بروزرسانی یا نصب یک برنامه یا ویندوز رخ می دهد؛ اما گاهی اوقات هنگام انتقال فایل های معیوب یا پشتیبان گیری از سیستم نیز ظاهر می شود. این خطا در هنگام نصب ویندوز با پیام زیر ظاهر می شود:

Windows cannot install required files. Make sure all files required for installation are available and restart the