این ارور در هنگام نصب یک پکیج با استفاده از yum ظاهر میشود. به عنوان مثال پس از وارد کردن و اجرای دستور زیر :

yum install samba

این خطا به عنوان مثال به صورت خروجی زیر ظاهر میشود :

Loaded plugins: fastestmirror
Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid 2195.
Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit...
  The other application is: yum
   Memory :  23 M RSS (411 MB VSZ)
   Started: Thu Jan  8 14:19:07 2015 - 00:36 ago
   State  : Sleeping, pid: 2195

همانطور که در خروجی مشاهده می کنید، به وضوح می گوید که یک برنامه دیگر در حال حاضر قفل yum را نگه می دارد. این بدان معنی است که yum در حال حاضر توسط کاربر دیگری اجرا می شود. همانطور که میدانید، تنها یک برنامه را با استفاده از yum همزمان می توانید نصب کنید.


برای حل این ارور در ابتدا باید متوجه شویم که کدام برنامه و کاربر قفل yum را در اختیار دارند. برای این منظور دستور زیر را وارد کنید :

ps aux | grep yum

خروجی مانند زیر برای شما نمایش داده می شود :

root      2195  0.8 10.2 878764 64640 tty1     S+   14:19   0:04 /usr/bin/python /bin/yum update
root      2238  0.0  0.1 112640   972 pts/0    R+   14:28   0:00 grep --color=auto yum

همانطور که در خروجی بالا مشاهده می کنید، یک فرایند دیگر در حال اجرا است. PID 2195 در حال حاضر قفل yum را نگه می دارد.

حال شما دو انتخاب دارید :

1. تا زمان اتمام فرایند مورد نظر منتظر بمانید (در صورتی که اتمام آن برای شما مهم باشد)

2. با استفاده از دستور زیر، فرایند مورد نظر را متوقف کنید تا قفل yum آزاد شود (درصورتی که این فرایند برای شما مهم نباشد) :

kill -9 2195
برچسب ها :
منبع : لینک
لینک کوتاه:     www.errorpedia.ir/s/

مطالب مرتبط

نظر شما

لطفا نام و نظر خود را در فرم زیر وارد کرده تا در صورت تایید برای کاربران نمایش داده شود.
متن تصویر:

نظرات کاربران

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است