خطای NMI HARDWARE FAILURE که با عنوان ارور 0x00000080 نیز شناخته می شود، معمولا با فشار دادن کلید NMI موجود در رایانه یا به دلیل وجود مشکلات سخت افزاری در سیستم ایجاد می شود، از اجرای ویندوز جلوگیری می کند و خطای صفحه آبی یا BSoD را نمایش می دهد.

NMI که مخفف عبارت Non-Maskable Interrupt است، نوعی وقفه سخت افزاری (یا سیگنال به پردازنده) است که یک موضوع یا روند خاص را در اولویت قرار می دهد. ارور NMI HARDWARE FAILURE می تواند پس از نصب سخت افزار یا نرم افزار جدید، هنگام بار