پس از اجرای دستور import turtle <<< در ترمینال با اروری مشابه زیر روبرو میشوید :

ImportError: No module named _tkinter, please install the python-tk package

در زیر شکل کاملی از این ارور را مشاهده می کنید :

python
Python 3.4.1 (default, May 19 2014, 17:23:49)
[GCC 4.9.0 20140507 (prerelease)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import turtle
Traceback (most recent call last):
File "", line 1, in
File "/usr/lib/python3.4/turtle.py", line 107, in
import tkinter as TK
File "/usr/lib/python3.4/tkinter/__init__.py", line 38, in
import _tkinter # If this fails your Python may not be configured for Tk
ImportError: libtk8.6.so: cannot open shared object file: No such file or directory
>>>

راه حل این ارور بسیار ساده است که در ادامه بیان شده است.


همانطور که از پیام این ارور نیز واضح است تنها کافی است که Tkinter را بر روی سیستم عامل خود نصب کنید :

sudo apt-get install python-tk

پس از اجرای دستور بالا، می توانید دوباره نسبت به اجرای دستور اولیه خود اقدام کنید که در اینجا به صورت زیر است :

 >>> import turtle
>>>
برچسب ها :
منبع :
لینک کوتاه:     www.errorpedia.ir/s/2cd7a

مطالب مرتبط

نظر شما

لطفا نام و نظر خود را در فرم زیر وارد کرده تا در صورت تایید برای کاربران نمایش داده شود.
متن تصویر:

نظرات کاربران

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است