اغلب هنگامی که کاربران برای نصب برخی از برنامه ها با مشکل مواجه می شوند، با این پیام خطا روبرو می شوند. خطا به علت اختلاف بین یک بسته جدید و یک بسته موجود با همان نام رخ می دهد. هر برنامه در Google Play دارای نام بسته ی منحصر به فرد خود است. با این وجود، این بدان معنا نیست که دو توسعه دهنده نمی توانند دو برنامه مختلف با نام یکسان بنویسند. هنگامی که یک نفر در حال تلاش برای نصب یا دانلود یک فایل APK با نام یکسان است، دستگاه Android این خطا را نمایش می دهد.

در بسیاری از مواقع نیز این خطا در صورتی اتفاق می افتد که برنامه مشابه برای