ifconfig یک ابزار خط فرمان برای پیکربندی یک رابط شبکه و دریافت آدرس IP دستگاه های تحت سیستم عامل Linux است. برای اجرای این دستور باید پکیج های مورد نیاز بر روی سیستم نصب باشند؛ در غیر این صورت با خطایی مشابه زیر مواجه خواهید شد:

-bash: ifconfig: command not found

این مطلب به شما کمک می کند تا بسته های لازم را برای اجرای دستور ifconfig نصب کنید.