در این مطلب راهنما می خواهیم چگونگی به روز رسانی توزیع های CentOS و RHEL سیستم عامل لینوکس را که اخیرا نسخه 8 آن ها منتشر شده است را توضیح دهیم تا بتوان از آخرین نسخه کرنل لینوکس، بسته های کاربردی یا امنیتی منتشر شده بهره برد.


توجه: قبل از هر اقدامی از فایل های مهم خود روی سیستم نسخه پشتیبان تهیه کنید.

در این مطلب، به روز رسانی یا ارتقا رد هت و سنت او اس را در 3 مرحله انجام خواهیم داد:

 

1. بررسی به روز رسانی های موجود

در ابتدا باید به از روز رسانی ها و اطلاعات مربوط به آن ها برای سیستم خود مطلع شویم. برای این کار، دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید:

yum check-update

اجرای این دستور، لیست آپدیت هایی که برای سیستم شما در انتظار دانلود و نصب هستند نمایش داده می شود.

 

2. به روز رسانی کرنل

در دومین اقدام، ما کرنل و هسته مرکزی سیستم عامل های لینوکس را آپدیت خواهیم کرد. دقت کنید که چون توزیع های CentOS و Red Hat تاریخ مشخصی برای انتشار به روزرسانی ها دنبال نمی کنند، آپدیت های مربوط به کرنل در هر بار اقدام به به روز رسانی دریافت نخواهند شد. به علاوه برای اطمینال از نصب درست به روز رسانی ها، ما ابتدا کرنل را آپدیت و پس از آن باقی پکیج ها را آپدیت خواهیم کرد. دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید و تا اتمام فرآیند، منتظر بمانید:

yum update -y kernel

نصب کرنل توزیع های CentOs و RHEL

 

3. به روز رسانی پکیج ها

حال دستور زیر را اجرا کنید تا باقی به روز رسانی ها نیز در سیستم نصب شوند:

yum update

بعد از اجرای دستور بالا، لیستی از پکیج هایی که دانلود خواهند شد همراه با حجم آن ها را مشاهده خواهید کرد. به منظور تایید و شروع فرآیند، کاراکتر Y و پس از آن Enter را بزنید.

Last metadata expiration check: 0:13:04 ago on Wed 23 Oct 2019 04:43:10 AM EDT.
Dependencies resolved.
============================================================================================================================
Package Arch Version Repository Size
============================================================================================================================
Upgrading:
bash x86_64 4.4.19-8.el8_0 BaseOS 1.5 M
bind-export-libs x86_64 32:9.11.4-17.P2.el8_0.1 BaseOS 1.1 M
grub2-common noarch 1:2.02-66.el8_0.1 BaseOS 880 k
grub2-pc x86_64 1:2.02-66.el8_0.1 BaseOS 35 k
grub2-pc-modules noarch 1:2.02-66.el8_0.1 BaseOS 899 k
grub2-tools x86_64 1:2.02-66.el8_0.1 BaseOS 1.9 M
grub2-tools-extra x86_64 1:2.02-66.el8_0.1 BaseOS 1.0 M
grub2-tools-minimal x86_64 1:2.02-66.el8_0.1 BaseOS 196 k

. . .
. . .

sssd-kcm x86_64 2.0.0-43.el8_0.3 BaseOS 207 k
sssd-nfs-idmap x86_64 2.0.0-43.el8_0.3 BaseOS 94 k
systemd x86_64 239-13.el8_0.5 BaseOS 3.4 M
systemd-libs x86_64 239-13.el8_0.5 BaseOS 551 k
systemd-pam x86_64 239-13.el8_0.5 BaseOS 222 k
systemd-udev x86_64 239-13.el8_0.5 BaseOS 1.3 M
epel-release noarch 8-6.el8 epel 21 k
Installing dependencies:
grub2-tools-efi x86_64 1:2.02-66.el8_0.1 BaseOS 444 k

Transaction Summary
============================================================================================================================
Install 1 Package
Upgrade 50 Packages

Total download size: 47 M
Is this ok [y/N]: Y << به ترتیب، Y و Enter را بزنید
Downloading Packages:
(1/51): grub2-tools-efi-2.02-66.el8_0.1.x86_64.rpm 226 kB/s | 444 kB 00:01
(2/51): bind-export-libs-9.11.4-17.P2.el8_0.1.x86_64.rpm 364 kB/s | 1.1 MB 00:03
(3/51): grub2-pc-2.02-66.el8_0.1.x86_64.rpm 346 kB/s | 35 kB 00:00
(4/51): grub2-common-2.02-66.el8_0.1.noarch.rpm 575 kB/s | 880 kB 00:01
(5/51): bash-4.4.19-8.el8_0.x86_64.rpm 413 kB/s | 1.5 MB 00:03
(6/51): grub2-pc-modules-2.02-66.el8_0.1.noarch.rpm 699 kB/s | 899 kB 00:01
(7/51): grub2-tools-minimal-2.02-66.el8_0.1.x86_64.rpm 987 kB/s | 196 kB 00:00

پس از اتمام دانلود پکیج ها، معمولا فرآیند نصب آن ها به طور خود کار آغاز می شود؛ اما گاهی اوقات به دلیل برخی ملاحظات، نیاز به تایید نصب این پکیج ها می باشد. در صورت مشاهده، مانند مورد قبلی، کاراکتر Y و سپس Enter را بزنید:

(45/51): python3-libs-3.6.8-4.el8_0.x86_64.rpm                       818 kB/s | 7.9 MB   00:09
(46/51): systemd-libs-239-13.el8_0.5.x86_64.rpm 929 kB/s | 551 kB 00:00
(47/51): systemd-pam-239-13.el8_0.5.x86_64.rpm 960 kB/s | 222 kB 00:00
(48/51): systemd-239-13.el8_0.5.x86_64.rpm 690 kB/s | 3.4 MB 00:05
(49/51): epel-release-8-6.el8.noarch.rpm 115 kB/s | 21 kB 00:00
(50/51): systemd-udev-239-13.el8_0.5.x86_64.rpm 959 kB/s | 1.3 MB 00:01
(51/51): selinux-policy-targeted-3.14.1-61.el8_0.2.noarch.rpm 775 kB/s | 15 MB 00:19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total 1.5 MB/s | 47 MB 00:32
warning: /var/cache/dnf/epel-6519ee669354a484/packages/epel-release-8-6.el8.noarch.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 2f86d6a1: NOKEY
Extra Packages for Enterprise Linux 8 - x86_64 1.6 MB/s | 1.6 kB 00:00
Importing GPG key 0x2F86D6A1:
Userid : "Fedora EPEL (8) "
Fingerprint: 94E2 79EB 8D8F 25B2 1810 ADF1 21EA 45AB 2F86 D6A1
From : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-8
Is this ok [y/N]: Y << به ترتیب، Y و Enter را بزنید
Key imported successfully
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Running scriptlet: bash-4.4.19-8.el8_0.x86_64 1/1
Upgrading : bash-4.4.19-8.el8_0.x86_64 1/101
Running scriptlet: bash-4.4.19-8.el8_0.x86_64 1/101
Upgrading : grub2-common-1:2.02-66.el8_0.1.noarch 2/101
Upgrading : platform-python-3.6.8-4.el8_0.x86_64 3/101
Running scriptlet: platform-python-3.6.8-4.el8_0.x86_64 3/101
Upgrading : python3-libs-3.6.8-4.el8_0.x86_64 4/101

تا زمان نمایش تکمیل فرآیند نصب (نمایش عبارت Complete!) منتظر بمانید و سپس سیستم خود را ریاستارت کنید (می توانید دستور reboot را در ترمینال اجرا کنید).

برچسب ها : RHEL CentOS
منبع : لینک
لینک کوتاه:     www.errorpedia.ir/s/aa29c

مطالب مرتبط

نظر شما

لطفا نام و نظر خود را در فرم زیر وارد کرده تا در صورت تایید برای کاربران نمایش داده شود.
متن تصویر:

نظرات کاربران

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است