اولین کاری که ادمین سیستم عامل لینوکس وقتی کاربری قادر به ورود به سیستم نباشد، انجام می دهد مشاهده لیست کاربران ثبت شده در سیستم است. برای دانستن نحوه رویت لیست کاربران در انواع مختلف توزیع های لینوکس، دستورات زیر را دنبال کنید.


اگر قبلا حساب کاربری جدیدی را ایجاد کرده باشید، باید بدانید که هنگام ایجاد کاربر با استفاده از دستور useradd، فایل etc/passwd/ یک ورودی در مورد کاربر جدید ثبت می کند. حال با کمک این فایل می توانیم کاربران محلی موجود در سیستم را لیست کنیم. بدین منظور دستور زیر را اجرا کنید:

cat /etc/passwd

خروجی این دستور، لیستی همانند زیر خواهد بود:

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:999:997:User for polkitd:/:/sbin/nologin
postfix:x:89:89::/var/spool/postfix:/sbin/nologin
chrony:x:998:996::/var/lib/chrony:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
webmaster:x:1999:1001::/opt/webadmin:/bin/bash
user_name:x:2000:2000:sudo user:/home/user_name:/bin/bash

هر خط در لیست بالا، نشان دهنده یک کاربر در سیستم است که همراه با اطلاعاتی در رابطه با کاربر که با علامت : از هم جدا شده اند، نمایش داده می شود. این اطلاعات از چپ به راست به ترتیب به صورت زیر می باشند:

  1. نام کاربری
  2. حرف x (نشان دهده این است که رمز عبور در فایل etc/shadow/ ذخیره شده است)
  3. UID یا شناسه کاربر
  4. GID یا شناسه گروه کاربر
  5. مقدار GECOS یا نام کامل کاربر به همراه کامنت ها
  6. دایرکتوری اصلی کاربر
  7. Login Shell

در صورتی که می خواهید تنها نام های کاربری نمایش داده شود، از دستور زیر استفاده کنید:

cat /etc/passwd | awk -F: '{ print $1}'

خروجی این دستور برای لیست بالا به صورت زیر خواهد بود:

root
bin
daemon
adm
lp
sync
shutdown
halt
mail
operator
games
ftp
nobody
systemd-network
dbus
polkitd
postfix
chrony
sshd
webmaster
user_name

حال می توانید اعمال مورد نظر خود را روی کاربر یا گروهی از کاربران مورد نظر خود با استفاده از لیست های بالا انجام دهید.

برچسب ها :
منبع : لینک
لینک کوتاه:     www.errorpedia.ir/s/b3b12

مطالب مرتبط

نظر شما

لطفا نام و نظر خود را در فرم زیر وارد کرده تا در صورت تایید برای کاربران نمایش داده شود.
متن تصویر:

نظرات کاربران

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است