دانلود فایل dbdata.dll
دانلود فایل dbdata.dll
رضا نجمی 9 اسفند 1399 791
دانلود فایل rld.dll
دانلود فایل rld.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 905
دانلود فایل vulkan-1.dll
دانلود فایل vulkan-1.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 612
دانلود فایل msvcp140.dll
دانلود فایل msvcp140.dll
رضا نجمی 27 بهمن 1399 640
رفع ارور ها و مشکلات بازی Nioh 2
رفع ارور ها و مشکلات بازی Nioh 2
رضا نجمی 24 بهمن 1399 425
دانلود فایل xlive.dll
دانلود فایل xlive.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 741
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 867
رفع ارور ها و مشکلات بازی The Medium
رفع ارور ها و مشکلات بازی The Medium
رضا نجمی 10 بهمن 1399 403
دانلود فایل steam_api64.dll
دانلود فایل steam_api64.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 2625
دانلود فایل steam_api.dll
دانلود فایل steam_api.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 3796
دانلود فایل msvcp120.dll
دانلود فایل msvcp120.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 559
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 1602
رفع ارور ها و مشکلات بازی Hitman 3
رفع ارور ها و مشکلات بازی Hitman 3
رضا نجمی 2 بهمن 1399 1802

ارور
آموزش
معرفی
بررسی
مقایسه Skype و Zoom
مقایسه Skype و Zoom
رضا نجمی 6 اردیبهشت 1399 1102
مقایسه اینترنت 4G و 5G
مقایسه اینترنت 4G و 5G
رضا نجمی 25 فروردین 1399 883
مقایسه SSD های SATA و PCIe
مقایسه SSD های SATA و PCIe
رضا نجمی 23 فروردین 1399 873
گوناگون
دانلود فایل rld.dll
دانلود فایل rld.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 905
دانلود فایل vulkan-1.dll
دانلود فایل vulkan-1.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 612
دانلود فایل msvcp140.dll
دانلود فایل msvcp140.dll
رضا نجمی 27 بهمن 1399 640
دانلود فایل xlive.dll
دانلود فایل xlive.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 741