اپل

ارور 0xE8000065 در iTunes
ارور 0xE8000065 در iTunes
رضا نجمی 6 تیر 1399 800
ارور 26 در iTunes
ارور 26 در iTunes
رضا نجمی 28 فروردین 1399 608
مقایسه MacBook در برابر iMac
مقایسه MacBook در برابر iMac
رضا نجمی 25 دی 1398 1002
ارور UNTRUSTED_CERT_TITLE در مکینتاش
ارور UNTRUSTED_CERT_TITLE در مکینتاش
رضا نجمی 25 آبان 1398 966
ارور 3194 در iTunes
ارور 3194 در iTunes
رضا نجمی 9 مهر 1398 833
ارور 13014 در iTunes
ارور 13014 در iTunes
رضا نجمی 27 شهریور 1398 817
ارور 4000 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
ارور 4000 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
رضا نجمی 22 شهریور 1398 4179
ارور Cellular Update Failed در آیفون
ارور Cellular Update Failed در آیفون
رضا نجمی 22 شهریور 1398 10317
ارور 14 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
ارور 14 هنگام آپدیت آیفون در iTunes
رضا نجمی 5 شهریور 1398 10158